Een nieuwe start ... Welkom bij De Winning

De Winning is een sociaal inclusieve onderneming. Dat betekent dat De Winning werkt aan duurzame tewerkstelling voor mensen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. In arbeidszorg, als opleidingstraject, als maatwerker of in een andere vorm van sociale tewerkstelling. We begeleiden en coachen, zodat onze mensen groeien in wat ze doen en wie ze zijn. Wij ondernemen met respect voor de mensen en de wereld. Lokaal verankerd, met biologische land- en tuinbouw, duurzaam natuur- en groenbeheer, korte keten en eerlijke voeding in onze horeca.

Een nieuwe start ..
Wat is die nieuwe start bij De Winning dan? Voor onze medewerkers is hun werk een belangrijke halte in hun leven. Voor sommige is het een houvast om het leven terug op de rails te krijgen. Voor andere een adempauze of een leertraject naar een reguliere job. Welk statuut ook ... bij De Winning helpen we onze medewerkers om te groeien! Je staat er als medewerker niet alleen voor. Iedereen die bij ons start, krijgt een monitor (werkvloerbegeleider) en een trajectbegeleider die jou helpen. Hoe dit precies in elkaar zit kan je lezen in deze brochure

Wie niet (meteen) aan de slag kan in het normale arbeidscircuit, vindt bij De Winning begeleiding, coaching en werk op maat. Dit kan onder verschillende statuten, steeds in nauwe samenwerking met onze toeleiders (VDAB, GTB, OCMW, scholen, …):
• opleidingstrajecten
• arbeidszorg
• beroepsverkennende stage
• artikel 60
• duaal leren
• AMA (arbeidsmatige activiteiten)
• Lokale Diensten Economie
• maatwerkers
• vrijwilligers
• GOB / BIS / TAZ / WES stage
• opleidingsstages CVO

Wil je je graag spontaan aanmelden om bij ons te komen werken, vul dan dit formulier in en één van onze trajectbegeleiders neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor al onze functies voor omkaderingspersoneel kijk hier.

Meer info of vragen
t. 013 53 11 59, trajectbegeleiders@dewinning.be