Ondernemen voor een betere wereld

Bij alles wat we doen, ondernemen we voor mens en milieu. De duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's2030) van de Verenigde Naties vormen de rode draad voor onze werking. In 2012 startten we met een MVO-paspoort en een materialiteitsindex. Dat leidde in 2013 tot het eerste duurzaamheidsverslag. In het duurzaamheidsverslag van 2016-2017 vermeldden we voor het eerst de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) en onze wens om daaraan bij te dragen. De duurzaamheidsdoelen zitten verweven in de gehele organisatie. Bij elke project of operationele actie vormen deze de basis om projecten goed te keuren of op te starten. Ook nu werken we daar verder aan. Daarom zijn we ook ingestapt in het Duurzaam Charter van VOKA.

Duurzaamheidsrapport

In onze duurzaamheidsrapporten geven we je graag een blik achter de schermen. We laten jullie meekijken in onze keuken en tonen in alle transparantie waar onze medewerkers en partners het afgelopen jaar hun schouders hebben onder gezet.  

Veel leesplezier!

Downloads

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen #vcdo

In september 2022 mochten we met trots ons tweede Voka Charter Duurzaam Ondernemen #vcdo in ontvangst nemen. Onze inspanningen op vlak van duurzaamheid en de acties die we hebben uitgerold rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen #sdgs2030 werden hiermee in de kijker gezet. We dagen onszelf ook dit jaar opnieuw uit om als organisatie verdere stappen te zetten richting duurzaamheid. Een enorme dankjewel aan alle collega’s die hiermee voor gezorgd hebben! 

#vcdo #voka #sdg #duurzaamondernemen #dewinning #topteam #trots #samengroeienenondernemen