Missie, Visie en Waarden

missie

De Winning is een groep van meerdere vzw’s en cvba’s met eenzelfde missie:

SAMEN met onze medewerkers en onze partners
GROEIEN als persoon en als organisatie en
ONDERNEMEN voor mens en milieu

We helpen volwassenen die moeilijk aansluiting vinden bij het normale arbeidscircuit bij hun professionele ontwikkeling door begeleiding, coaching en werk op maat.

 

Visie

De wereld wijzigt steeds sneller en komt steeds vaker voor cruciale uitdagingen te staan omtrent samenleving, ethiek, technologie en duurzame ontwikkeling. De Winning zal daarom voorsprong nemen door te verbeteren en te vernieuwen. We zetten in op wendbaarheid en groei en realiseren dit door sterke interne verbondenheid en door sterke samenwerkingsverbanden met partners. We geloven in ondernemerschap als onderdeel van de maatschappij die op haar plaats onderdeel is van ons leefmilieu. Samenwerking tussen deze verschillende domeinen vormt de basis van een duurzame toekomst. Als inclusieve onderneming zetten we voluit in op de talenten en ambities van al onze medewerkers en iedereen die we opleiden en coachen.

 

Kernwaarden

Vanuit onze missie hebben wij drie kernwaarden gedefinieerd:

Respect voor onze partners, omkadering, werknemers en de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Een kwaliteitsvolle en professionele werking staat borg voor de duurzaamheid en de verdere uitbouw van De Winning.

Samenwerking en participatie verzekeren de verdere groei en de duurzame ontwikkeling van de organisatie.

De Winning is een initiatief van de Broeders van Liefde. Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra.