Ecologisch beheer van kleine waterlopen

Water is de bron van het leven

De veranderingen in het klimaat veroorzaken wateroverlast, verdroging, oprukkende watergebonden pestsoorten (exoten). Daarnaast is er vaak een probleem van een gebrek aan vismigratie. Oplossingen vereisen dat waterbeheerders anders met water en ruimte omgaan. De aandacht voor biodiversiteit is toegenomen en daarmee is ook het ecologisch beheren van waterlopen complexer geworden.

Dankzij onze samenwerking met gespecialiseerde partners hebben de meest voorkomende watersystemen geen geheimen meer voor ons. Met goed opgeleid personeel, gespecialiseerd handgereedschap en een uitgebreid materiaal- en machinepark kunnen wij uw waterlopen beter en ecologisch beheren. De diversiteit van fauna en flora kan er alleen maar bij winnen.

Wat doen we?

  • Oplossen van watergebonden knelpunten, zoals knelpunten die de vismigratie hinderen
  • Slib- en bladruiming
  • Maaiwerken in en naast waterlopen
  • Verwijderen van watergebonden pestsoorten
  • Ecologisch inrichten van waterlopen en hun omgeving
  • Aanleg van amfi biepoelen
  • Beheer van beekranden
  •  …