Ecologisch advies, studie en ontwerp

Advies op maat

Wij staan u, samen met onze partner Centrum Duurzaam Groen, bij met het verlenen van advies voor al uw groene ruimten. Onze landschapsarchitect maakt, in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen, adviesrapporten op maat. Dit kan gaan van een adviesrapport voor een pesticidenvrij beheer van uw terrein tot een adviesrapport voor het juiste beheer van uw grasland in functie van een rode lijst soort die er voorkomt.

Studieopdrachten en beheerplannen

Wij kunnen u ondersteunen bij de opmaak van uw beheerplannen. Vaak zijn beheerplannen logge instrumenten die niet altijd in een begrijpbare taal worden opgesteld. Zeker voor ploegbazen en arbeiders op terrein is dit een vaak terugkerend probleem.

Wij stellen, in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen, beheerplannen op die leesbaar zijn voor iedereen. Een bondig, duidelijk en eenvoudig document dat steeds op terrein bruikbaar is. Een helder plan is immers belangrijk voor een correcte uitvoering op het terrein.

Groen- en landschapsontwerpen

In een ontwerp van een groene ruimte moeten verschillende aspecten en belangen worden geïntegreerd: de natuurlijke omgeving, de functie van de ruimte, de gebruikers ervan (waarbij de gemeenschap primeert op het individu), de financiële haalbaarheid van de ingrepen,… Hiervoor is een goede planvorming, van idee tot realisatie, noodzakelijk. De focus ligt daarbij op een integrale aanpak.

Wij streven naar:

  • duurzaam groen met een streekeigen beplanting en aandacht voor lokale fauna en flora;
  • een onderhoudsvriendelijke structuur met hoge natuurwaarden;
  • nieuwe vormen van invulling en gebruik, onder andere door nieuwe beheervormen en sociale participatie van locale bewoners.

De kernkwaliteit van onze ontwerpen is een design dat esthetiek, functionaliteit en ecologie verenigt. Onze landschapsarchitect ontwerpt parken, pleinen, begraafplaatsen, bedrijfstuinen, grote tuinen en andere (semi-) openbare groene ruimten vanuit twee uitgangspunten: de pracht van de natuur en de praktische gebruiksmogelijkheden.

Naast aandacht voor de omgeving hebben wij oog voor de gebruikers van groene ruimten, inzicht in de vele functies en de financiële haalbaarheid van ingrepen. Door een goede planvorming bij elk ontwerp garanderen wij een budgetvriendelijk beheer, zonder gebruik van pesticiden.

Meer info over het ontwerpen van (semi-) openbare groene ruimten vindt u HIER.

Meer info:

Centrum Duurzaam Groen
Kristof Odeur | Landschapsarchitect
Troisdorflaan 19 | 3600 Genk
+32 495 27 68 75
kristof.odeur@cdg.be