Groenonderhoud van parken en (semi-) openbare ruimtes

Met respect voor mens en milieu werken wij aan meer diversiteit in parken en openbaar groen. Samen met u bekijken we elk project als een unieke kans en werken een voorstel op maat uit voor beheer en onderhoud.

Alternatieve onkruidbestrijding

Sinds 1 januari 2015 geldt er een strenge regelgeving omtrent het gebruik van pesticiden bij het onderhoud van openbare domeinen. Enkel in het geval dat deze ruimten tegen 2017 worden omgevormd tot pesticidevrije terreinen, is het gebruik van pesticiden nog toegelaten. De Winning pleit al langer voor alternatieve vormen van onkruidbestrijding zoals branden, borstelen en vegen en nog veel meer voor het omvormen van openbare terreinen naar pesticidevrije ruimten. 

Wat doen we?

  • Scheren van hagen, inclusief het opruimen van snoeiafval
  • Onkruidvrij houden van borders
  • Snoeien/knotten van bomen en struiken
  • Onderhoud van grasoppervlakken
  • Onderhoud van verhardingen
  • Aanplantingen
  • Aanleggen van bloemenweides
  • Ecologisch groenbeheer