Projecten

Waterlopenbeheer

Ecologisch beheer van kleine waterlopen

Het ecologisch beheren van waterlopen zit volop in een stroomversnelling. De veranderingen in het klimaat zorgen voor wateroverlast, verdroging en oprukkende watergebonden pestsoorten.

Daarnaast kampen we met een gebrek aan vismigratie. Dit vereist dat waterbeheerders anders met water en ruimte moeten omgaan. De aandacht voor biodiversiteit is toegenomen en hiermee is ook het ecologisch beheren van waterlopen complexer geworden. Wij kunnen met goed opgeleid personeel, gespecialiseerd handgereedschap en een uitgebreid materiaal- en machinepark uw waterlopen beter en ecologisch beheren.

De meest voorkomende watersystemen met hun specifieke eigenschappen kennen geen geheimen meer voor ons. Wij voeren werken uit om de diversiteit aan fauna en flora in en langs waterlopen te verhogen, lossen watergebonden knelpunten op, doen slib- en bladruimingen, voeren maaiwerken uit in en langs waterlopen, verwijderen watergebonden pestsoorten, lossen vismigratieknelpunten op, richten waterlopen en hun omgeving ecologisch in en leggen amfibiepoelen aan.

Kortom een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden. Hierbij wordt steeds aandacht besteed aan thema’s als waterbeheersing, natuurontwikkeling, waterlopenbeheer in relatie met planologische bestemming, beekrandenbeheer, aangepaste ruimingswerken, en watergebonden pestsoorten.

Onze infofolder over Ecologisch beheer van kleine waterlopen kan u HIER downloaden.

Meer info:

De Winning | t. 013 53 11 59