Projecten

Trekpaarden in bos en landschap

Ecologisch bosbeheer

De Winning werkt sinds 2011 met trekpaarden in de bosbouw. Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een ecologische en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. Daarnaast worden de trekpaarden ook ingezet voor het uittrekken van exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Het uittrekken van exoten in bosbestanden is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen effectief en er komen weinig tot geen bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kroon- en brandhout gebeurt met paard en forwarder.

Beheer van kwetsbare landschappen

De trekpaarden worden ook gebruikt om kwetsbare, natte en schrale graslanden te beheren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van met paardentractie aangepaste maaibalken en hooischudders.

Vooral daar waar de toegankelijkheid beperkt is of de draagkracht van de bodem het gebruik van zware machines niet toelaat, kunnen paarden ingezet worden. Door gebruik te maken van met paarden voortbewogen maaiapparatuur met wendbare lichte paardengespannen, wordt de bodem niet tot op grote diepte verstoord en worden er geen diepe sporen achtergelaten in de kwetsbare biotopen.

Door het inzetten van trekpaarden wordt er CO2-neutraal gewerkt. Hierdoor leveren De Winning en haar opdrachtgevers een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatwijziging. Het inzetten van trekpaarden is publieksvriendelijk en draagt bij aan het milieuvriendelijk imago.

Onze infofolder over PaardenKracht in het BosLandschap kan u HIER downloaden.

Meer info
Stijn Pollaris | t. 476 79 58 30