Projecten

Natuur op de boerderij

Met het project ‘Natuur op de boerderij’ hebben we maatregelen genomen om de biodiversiteit in en rond onze boerderij op te krikken.

In het weiland tegenover OC Sint-Ferdinand werd een oude versleten historische dreef van Amerikaanse eiken gekapt en vervangen door inlandse Zomereiken. Hierdoor kan de dreef opnieuw dienst doen als lijnvormig landschapselement. De dreef vormt een oriëntatiepunt en een ideale verplaatsingsroute voor vleermuizen en andere dieren. In de weilanden werden enkele bomengroepen aangeplant die dienst doen als stapsteen voor heel wat soorten. De weilanden werden voorzien van nieuwe rasters en omzoomd met meidoornhagen over een lengte van 1.500 meter.

Achteraan op de site werd een grote amfibiepoel aangelegd als extra biotoop voor amfibieën.

De oude ijskelder in het bospark werd gerenoveerd en ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Het metselwerk van de oude ijskelder werd hersteld en er werden twee nieuwe deuren in de kelder geplaatst, voorzien van een invliegopening. Hierdoor wordt de temperatuur binnen in de kelder constant gehouden op 10°C en de luchtvochtigheid op 90%.

In onze stallen, onder de dakoversteek van enkele gebouwen en in een hoogstamboomgaard werden 30 nestkasten voor de Boerenzwaluw, 30 nestkasten voor de Huiszwaluw, 1 nestkast voor de Steenuil en 1 nestkast voor Gekraagde roodstaart opgehangen.

De nestkast van de Kerkuil werd voorzien van een webcam zodat de uil live gevolgd kan worden tijdens het broedproces en het grootbrengen van de uilskuikens.

Op de site bevindt er zich ook een oude holle weg die we terug in ere hersteld hebben. Zo werd de holle weg opgenomen in een gefaseerd hakhoutbeheer en worden exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik jaarlijks verwijderd zodat inheemse soorten terug alle kansen krijgen.