Projecten

Klimaatmitigatie in een biologisch korte keten landbouwbedrijf

Project i.s.m. Departement Omgeving

De Winning Maatwerk heeft een erkend landbouwbedrijf  dat sinds 2018 volledig in biologische bedrijfsvoering zit. Het betreft een gemengd landbouwbedrijf met dubbeldoel runderen voor melk- en vleesproductie, schapen voor begrazing, biologische vleeskippen, akkerbouw en tuinbouw. In totaal zijn er 106 ha in bewerking waarvan 60 ha in kader van beheerovereenkomsten met Natuurpunt vzw.

Met de toenemende aandacht voor klimaat en de impact van de landbouw op klimaat als drijfveer willen we een nulmeting uitvoeren om onze huidige impact op het klimaat te kennen. Vervolgens willen we een gamma aan mogelijke maatregelen uitwerken om via toekomstige investeringen te groeien naar een klimaatneutraal landbouwbedrijf. Op deze manier kunnen biologische korte keten landbouwbedrijven verantwoording geven over hun maatschappelijke rol en hun bijdrage in klimaatmitigatie.

Meer info:
t. 013 53 11 59