Projecten

Insecten- en bijenhotels

De bijenpopulatie gaat wereldwijd sterk achteruit. Niet enkel honingbijen dalen in aantallen, ook wilde bijen doen het slecht. Heel wat soorten zijn met uitsterven bedreigd.

Niet al onze insecten zijn irritante kriebelbeestjes of gewapend met een angel. Heel wat insecten zijn nuttig voor de mens en voor het milieu. Insecten zijn de belangrijkste bestuivers van bloemen, wilde planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen. Ze zorgen ervoor dat wij vruchten en voedsel kunnen oogsten. Daarnaast zorgen zij ook voor een ecologisch evenwicht door schadelijke plaaginsecten te bestrijden.

De Winning wil de verdere achteruitgang van de bijenpopulatie voorkomen. Daarom ontwerpt en bouwt De Winning insecten- en bijenhotels op maat. Dit kan gaan van een klein kastje dat u kan ophangen aan een muur tot een heus bijenhotel van 4 meter breed en 3 meter hoog.

Als u een insectenhotel plaatst, biedt dit aan nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats en in de winter een overwinteringsplaats. De insecten nestelen zich graag in een van de verschillende holtes.

Een insectenhotel is een zonnige, wind- en regenbeschutte plek voor nuttige insecten. Best plaats je het hotel met de voorkant naar het zuiden, zuidwesten of zuidoosten gericht. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen streven wij ernaar onze insectenhotels zo ecologisch mogelijk te bouwen.

Metselbijen

Gaatjes met verschillende diameters in houten stammetjes bieden een ideale broedruimte voor metselbijen. De bijen leggen hun eitje, samen met een bijenbroodje (mengsel van stuifmeel en nectar) achteraan in het gaatje en metselt er een wandje voor. Voor dit wandje wordt er een nieuw eitje gelegd waarna ook hier weer een wandje voor wordt gemetst. En zo gaat het bijtje door tot het gaatje volledig is opgevuld met kamertjes waarin telkens een eitje met een bijenbroodje als voedsel voor de larve ligt. Als de bijen uitkomen, knagen ze in het voorjaar hun weg door het metselwerk naar buiten. Metselbijen en hun larven voeden zich met stuifmeel en nectar van planten uit de omgeving. Het is daarom belangrijk om een bloemenweide, bomen en struiken in de omgeving van het hotel te plaatsen.

Wilde bijen en graafwespen

Wilde bijen en graafwespen vinden hun onderdak in holle plantenstengels of bouwen hun nestplaats met plantafval en afgeknipte takken. Graafwespen graven rechte gangen in het merg van plantenstengels en zetten daar hun eitjes af. Graafwespen en wilde bijen zijn nuttige helpers in de strijd tegen bladluizen, cicaden en bladkeverlarven. Wilde bijen houden van inheemse planten en voeden zich met de nectar van deze planten. In het insectenhotel worden de kamers met rietstengels door deze soorten gebruikt.

Lieveheersbeestjes en gaasvliegen

Lieveheersbeestje en gaasvliegen nestelen zich het liefst in dichte, natuurlijke materialen. Ze zijn effectief in het bestrijden van bladluizen, trips en wolluizen en vertoeven graag in kruidige vegetaties zoals een bloemenweide. Lieveheersbeestjes zijn overdag actief en gebruiken het insectenhotel als slaapplaats voor ’s nachts of als overwinteringsplaats.

Vlinders

Veel vlinders gebruiken het insectenhotel als winterverblijfplaats of als onderdak bij regenweer. Tijdens de winter maken de vlinders gebruik van de koele kamers met de sleufjes.

Voor een ontwerp op maat kan u terecht bij onze landschapsarchitect.

Meer info:

Dirk D'hondt | tel. 013 53 11 59
dirk.dhondt@dewinning.be