Projecten

De bestuivers!

Bijen in het algemeen zijn levensnoodzakelijk voor mens en natuur. Ze zijn een essentieel onderdeel in de voortplanting van planten en de instandhouding van de biodiversiteit en zijn tevens van onschatbare economische waarde in de fruit- en groenteteelt. De laatste jaren staan de bijen echter sterk onder druk. Intensivering van de landbouw, gebruik van pesticiden, vergrijzing van de imkerij, colony collapse disorder,… de lijst is lang. Een daling van het aantal bijen betekent per definitie een achteruitgang van de biodiversiteit.

Om hier een antwoord op te bieden werken De Winning, Centrum Duurzaam Groen en De Lieteberg aan het PDPO-project 'De Bestuivers'. Het project wil de achteruitgang van bijen in de brede publieke belangstelling brengen en oplossingen aanreiken om de neerwaartse trend om te buigen.

Een eerste onderdeel van het project omvat de promotie van de bij. Hier wordt het belang van bijen onder de aandacht gebracht. Enerzijds door het imago van de imker af te stoffen, maar ook door bijen dichter bij de bevolking te brengen. Dit gebeurt door het promoten van bijenkasten in de stad, op het platteland en op bedrijventerreinen en via de opname van 'bijenproducten' in het toeristisch aanbod. Meer in het algemeen wordt hier aandacht besteed aan het feit dat de imkerij een eeuwenoude ambacht is die niet verloren mag gaan. De doelgroepen zijn gemeenten, landbouwers, bedrijfsleiders, burgers en imkers.

Een tweede onderdeel omvat het imkercollectief. Hier wordt de nadruk gelegd op de praktische ondersteuning van nieuwe imkers door de organisatie van vorming, maar ook door het samenbrengen van imkers en (fruit)telers via een digitaal bestuivingplatform en het organiseren van een collectief oogst- en verkoopsysteem. Dit promoot het produceren en vermarkten van streekeigen en korte keten producten.

De Winning staat in voor het ontwikkelen en plaatsen van moderne bijenhotels en het bijvriendelijk ontwerpen, aanleggen en beheren van openbare ruimtes en bedrijventerreinen.

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Overheid, de provincie Limburg en Europa.

      

    

Meer info:

Kristof Odeur | Projectcoördinator CDG
Troisdorflaan 19 | 3600 Genk
+32 495 27 68 75
kristof.odeur@centrumduurzaamgroen.be