Projecten

Begraafplaatsen zonder pesticiden

Investeren in groene begraafplaatsen loont!

Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken.Een begraafplaats onkruidvrij houden wordt door dit verbod duur en arbeidsintensief. Vooral als het huidige beeld van de begraafplaats wordt behouden. Het ruimtelijk beeld en het beheer van begraafplaatsen staat in Vlaanderen al decennia stil. Dit is te wijten aan het niet of weinig toepassen van nieuwe beheertechnieken. Toch zijn er tal van mogelijkheden en innoverende technieken die bezoekers zullen appreciëren.

Omvormen van bestaande begraafplaatsen

In de 20ste eeuw werden begraafplaatsen zonder aandacht voor ruimtelijk groen aangelegd. Soms werd een dreef of enkele bomen en heesters voorzien, maar vooral het privégroen op de graven zorgde voor enkele schaarse groenelementen.De bodem werd al dan niet bedekt met grind of dolomiet. Dit zorgt voor een onderhoud met een uitdaging. Vooral als je geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken. Technieken als branden of stomen zijn mogelijk, maar vallen duurder uit.

De Winning vormt klassieke begraafplaatsen om naar duurzame groene begraafplaatsen waardoor pesticiden overbodig worden en het onderhoud goedkoper. Op deze manier wordt de begraafplaats geïntegreerd in het typische landschapskader en ingebed in een natuurlijk decor.

Aanleggen van nieuwe begraafplaatsen

Bij de ontwikkeling van nieuwe begraafplaatsen is een kentering aan de gang. Naast bloemenkransen en –potten worden eveneens bomen, heesters, hagen en allerlei kruidenvegetaties aangeplant. Hierdoor worden de zerken rijkelijk geïntegreerd in het groen. Er wordt nog steeds te weinig aandacht besteed aan een pesticidenvrij en minder arbeidsintensief beheer.

De Winning gaat een stap verder en start bij de aanleg van nieuwe begraafplaatsen met een duidelijk uitgangspunt. Begraafplaatsen worden bij ons onderhoudsvriendelijke gebieden die uitnodigen tot wandelen in een rustgevende omgeving. Een pesticidenvrij en budgetvriendelijk beheer zitten steeds in ons achterhoofd.

Dichter bij de natuur

Bij het omvormen van hedendaagse of het ontwikkelen van nieuwe begraafplaatsen is het niet alleen belangrijk oog te hebben voor de specifieke noden en behoeftes van vandaag. Evenzeer is er een noodzaak om begraafplaatsen in te richten als een groene entiteit. Een groene oase van rust waar mens, plant en dier zich thuis voelen.

De Winning kiest ervoor om enkel te werken met inheemse bomen, heesters, vaste planten en bloemenweides. Hierdoor wordt de biodiversiteit verhoogd. En omdat deze planten aangepast zijn aan ons milieu worden ze minder snel aangetast door ziekten en plagen.

Ons stappenplan kan u HIER downloaden.

Onze folder 'Duurzame begraafplaatsen, pesticidenvrij en onderhoudsvriendelijk' kan u HIER downloaden.

Onze folder 'Ingroenen van begraafplaatsen' kan u HIER downloaden.

Meer info:

Dirk D'hondt | tel. 013 53 11 59
dirk.dhondt@dewinning.be