Projecten

Agro-ecologie

De Winning vormt momenteel haar traditioneel landbouwbedrijf om naar een biobioerderij. Deze aangepaste vorm van bedrijfsvoering vraagt ook om aangepaste infrastructuur, nieuwe machines en innovatieve werktuigen.

Een traditioneel landbouwbedrijf omvormen naar een bioboerderij dient stap voor stap te gebeuren. In 2015 zijn we gestart met de heroriëntatie van onze veestapel. We zijn overgeschakeld naar het type dubbeldoelkoe door Fleckvievaarskalveren aan te kopen.

Binnen ons project willen we een samenwerking uitbouwen met andere bioboeren in de Demerstreek. Door een goede samenwerking uit te bouwen met onze partners kunnen we in de toekomst meer bioproducten aanbieden in onze winkel en kunnen we onze eigen producten ook verdelen via onze partenrs.

De Nationale Loterij ondersteunt de omschakeling van ons traditioneel landbouwbedrijf naar een bioboerderij. Zij ondersteunen ons in het investeren van nieuwe en aangepaste landbouwmachines, in een webwinkel en in promotiemateriaal om onze bioboerderij en bioproducten te promoten.

In 2016 starten we met de aankoop van een vingerwiedeg, een schoffelmachine, een aanaarder, een frontmaaier, een compostverspreider en een opslagplaats voor graan met een graanpletter.

Hiernaast gaan we een webwinkel ontwikkelen zodat we onze producten kunnen aanbieden op een ruimere markt.

Meer info:

Jan Geuns | t. 013 53 11 59