Onze initiatieven

Onze initiatieven

De Winning heeft een waaier van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven, o.a.:

Ons doel is een maximale tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Wij trachten als organisatie deze doelstelling te realiseren via één gemeenschappelijke missie, visie en cluster van waarden en normen.