Missie, Visie en Waarden

Missie

De Winning is een initiatief van de Broeders van Liefde. Vanuit een integrale visie op tewerkstelling en opleiding richten wij ons tot volwassenen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.

Wij willen hen op een respectvolle manier helpen bij hun professionele integratie, door begeleiding en coaching om hun talenten en ambities om te zetten in kansen. Daardoor kunnen zij hun sociaal welzijn en hun maatschappelijke participatie verhogen.

Bij dit alles wensen wij onze dienstverlening te organiseren volgens de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij streven naar opdrachten die maatschappelijke behoeften invullen waarbij kansengroepen maximaal betrokken kunnen worden.

Visie

De wereld wijzigt steeds sneller en komt steeds vaker voor cruciale uitdagingen te staan omtrent samenleving, ethiek, technologie en duurzame ontwikkeling.

De Winning zal daarom voorsprong nemen door te verbeteren en te vernieuwen. We zetten in op wendbaarheid en groei en realiseren dit door sterke interne verbondenheid en door sterke samenwerkingsverbanden met partners.

We geloven in ondernemerschap als onderdeel van de maatschappij die op haar plaats onderdeel is van ons leefmilieu. Samenwerking tussen deze verschillende domeinen vormt de basis van een duurzame toekomst.

Als inclusieve onderneming zetten we voluit in op de talenten en ambities van al onze medewerkers en iedereen die we opleiden en coachen.

Kernwaarden

Vanuit onze missie hebben wij drie kernwaarden gedefinieerd:

• Respect voor onze partners, omkadering, werknemers en de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Een kwaliteitsvolle en professionele werking staat borg voor de duurzaamheid en de verdere uitbouw van De Winning.

• Samenwerking en participatie verzekeren de verdere groei en de duurzame ontwikkeling van de organisatie.