Missie, Visie en Waarden

Missie, Visie en Waarden

Missie

De Winning is een initiatief van de Broeders van Liefde. Vanuit een integrale visie op tewerkstelling en opleiding richten wij ons tot volwassenen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.

Wij willen hen op een respectvolle manier helpen bij hun professionele integratie, door begeleiding en coaching om hun talenten en ambities om te zetten in kansen. Daardoor kunnen zij hun sociaal welzijn en hun maatschappelijke participatie verhogen.

Bij dit alles wensen wij onze dienstverlening te organiseren volgens de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij streven naar opdrachten die maatschappelijke behoeften invullen waarbij kansengroepen maximaal betrokken kunnen worden.

Visie

Om deze opdracht te realiseren zullen we onze werking verdiepen en verbreden door aandacht te geven aan kwaliteit, groei, innovatie en samenwerking. Daarbij volgen we de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de vier A’s voor de kwaliteit van arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Kernwaarden

Vanuit onze missie hebben wij drie kernwaarden gedefinieerd:

• Respect voor onze partners, omkadering, werknemers en de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Een kwaliteitsvolle en professionele werking staat borg voor de duurzaamheid en de verdere uitbouw van De Winning.

• Samenwerking en participatie verzekeren de verdere groei en de duurzame ontwikkeling van de organisatie.