Welke voordelen kan ik behalen als werkgever? We hebben het voor u op een rijtje gezet!

GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding)

Een GIBO op de werkvloer is een variant op de klassieke IBO (individuele beroepsopleiding) en richt zich tot personen met een arbeidsbeperking. Het is een opleiding waarbij de cliënt door u of een mentor op de werkvloer wordt opgeleid en begeleid. De cliënt verwerft zo bijkomende competenties waardoor hij/zij tewerkgesteld kan worden in uw onderneming. Uw trajectbegeleider bij De Winning zal geregeld (om de vier à zes weken) ter plaatse een evaluatiegesprek voeren.

Een GIBO duurt minimaal vier weken en maximaal 52 weken. De werkzoekende cliënt moet bovendien minstens halftijds worden tewerkgesteld. De voorwaarden worden contractueel vastgelegd in een opleidingsplan en een competentierapport. Na de opleidingstermijn neemt u de opgeleide werkzoekende in dienst.

Een GIBO is zo goed als kosteloos! De VDAB betaalt de werkzoekende, naast zijn/haar uitkering, een productiviteitspremie. U betaalt enkel een verplaatsingsvergoeding en een maandelijkse administratieve kost van 16 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat is mijn administratie?

 


VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie)

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming waar u recht op hebt als u een persoon met een arbeidsbeperking aanwerft of hebt aangeworven. Een VOP kan een loonkostvermindering tot maar liefst 40% inhouden. Uw trajectbegeleider bij De Winning zoekt uit of u ervoor in aanmerking komt. De premie is beperkt tot 5 jaar, maar u kunt een gemotiveerde aanvraag bij de VDAB indienen om ze toch langer te ontvangen. Indien de werknemer wordt tewerkgesteld onder een GIBO, wordt deze periode van de premie afgetrokken.

 

Periode van tewerkstelling

Bedrag van premie (% van geplafonneerd referteloon)

Jaar 1 (1e - 5e kwartaal)

40%

Jaar 2 (6e - 9e kwartaal)

30%

Jaar 3 (10e - … kwartaal)

20%

 

 


Activa (RSZ-voordeel voor de werkgever)

Werft u iemand aan die langdurig werkloos is en in het bezit van een werkkaart? Dan komt u in aanmerking voor Activa. Concreet betekent dit dat u minder RSZ moet betalen (= doelgroepvermindering) én dat u maar een deel van het loon moet betalen. Het andere deel betaalt de RVA (= werkuitkering). Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad te verhogen bij sommige doelgroepen (laaggeschoolden <25 jaar, 50-plussers en personen die minstens één jaar werkloos zijn).

Activa bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het reguliere arbeidscircuit via de toekenning van:

Wij vragen de exacte kortingen voor u aan bij de RVA.

 


Premie aanwerving oudere werknemers

Werft u een 50-plusser aan met een contract van onbepaalde duur, dan kunt u een premie 50+ voor maximaal vier opeenvolgende kwartalen krijgen.

Voor elk kwartaal waarin u als werkgever die maatregel wilt genieten, moet u dat in de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ (de DMFA-aangifte) vermelden bij de tewerkstellingslijn van de desbetreffende werknemer. Hetzelfde voordeel kan gecumuleerd worden met het voordeel van de Vlaamse Ondersteuningspremie.

Bedrag en duur van de premie:

Leeftijd
Werkloos

50 tot en met 54 jaar
Tussen 1 en 2 jaar

55 jaar en ouder
Minder dan 2 jaar

50 jaar en ouder
Meer dan 2 jaar

Hoogte premie

50% van referteloon

50% van referteloon

50% van referteloon

Maximum premie

4.505,46 euro

4.505,46 euro

4.505,46 euro

Duur premie

1 jaar

1 jaar

2 jaar

 

 


Eerste aanwervingen

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen, mits ze de hoedanigheid van nieuwe werkgever hebben.

Een nieuwe werkgever is een werkgever die nooit onderworpen is geweest aan de sociale zekerheid voor werknemers of die er al minstens vier opeenvolgende kwartalen niet meer aan onderworpen is. Deze nieuwe werkgever heeft recht op de vermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer.

Om de vermindering voor de aanwerving van een tweede werknemer te genieten, mag de nieuwe werkgever niet meer dan één werknemer tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving.

Om de vermindering voor de aanwerving van een derde werknemer te genieten, mag de nieuwe werkgever niet meer dan twee werknemers tegelijk in dienst hebben gehad in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving.

Dit voordeel kan gecumuleerd worden met het voordeel van de Vlaamse Ondersteuningspremie.

 

 


Arbeidspostaanpassing

Past u de arbeidspost van een medewerker met een arbeidshandicap aan, dan betaalt de VDAB de kosten terug, zowel de aankoop- als de installatiekosten.

Wat zijn de voorwaarden?

 


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening voor werkgevers, kan je terecht bij één van onze trajectbegeleiders!
013/53.11.59.
info@dewinning.be