De Winning is erkend als gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst voor personen met een arbeidshandicap.

Onze opzet is personen met een arbeidsbeperking in een aangepaste job tewerkstellen binnen het normale economische circuit. Met onze expertise kunnen wij de perfecte kandidaat voor u vinden. De basis van een geslaagd traject is een doordachte screening waarbij we competenties, talenten en beperkingen in beeld brengen, oplossingen aanreiken en missing links met het functieprofiel wegwerken.

Hoe pakken wij dit aan?


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening voor werkgevers, kan je terecht bij één van onze trajectbegeleiders!
013/53.11.59.
info@dewinning.be