Hoeveproducent

Recht van’t land naar de klant

Als hoeveproducent streeft De Winning naar een korte keten landbouw. Dit betekent dat wij het aantal schakels tussen ons en de eindklant zo laag mogelijk houden. Wij trachten onze producten zoveel mogelijk rechtstreeks aan de klant te verkopen. Enkel zo kunnen wij verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer garanderen, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.

Vandaag telt onze boerderij 30 stuks melkvee, 20 varkens, 120 schapen en bewerkt 80 hectaren landbouwgrond. Alle producten van de boerderij worden onmiddellijk verwerkt en verkocht in onze hoevewinkel en geserveerd in ons eetcafé.

Meer info:

Jan Geuns | Verantwoordelijke Land- en tuinbouw
Sint-Ferdinandstraat 1 | 3560 Lummen | t. 013 53 11 59
Jan.geuns@dewinning.be